Statesboro Cheese Gorgonzola

Statesboro® Cheese Gorgonzola. Melissa. Net Wt. 4 oz (113 g).